Яндекс.Метрика

                                                                                                                

ВЕБИНАР!

Құрметті профессорлық-оқытушылар құрамы,
жас ғалымдар мен студенттер!

    Сіздерді онлайн іс-шараға қатысуға шақырамыз!
   Wiley Online Library барлығына ашық вебинар өткізеді. Тіркеліңіз, пайдалы ақпарат алыңыз:
   - 13 мамыр сағат 11.00 
  Тақырып: «Введение в Wiley Online Library». Бұл вебинарда Wiley Online Library платформасы ұсынылады, ақпаратты, толық мәтінді журналдар мен мақалаларды іздеу және жүктеу негіздері көрсетіледі.
   Тіркелу сілтемесі: https://events.teams.microsoft.com/event/bffeee83-4b12-4659-85cb-e2c59974a2af@24fe244f-890e-46ef-be2f-a5202976b7a5 
   - 13 мамыр сағат 15.00 
   Тақырып: «Основы наукометрии» (Импакт фактор журналов, Cite Score). Бұл вебинарда импакт-фактор, citescore, процентильдер мен квартильдер, Хирш индексі сияқты ғылымометриялық көрсеткіштер туралы жалпы ақпарат беріледі.
   Тіркелу сілтемесі: https://events.teams.microsoft.com/event/978ee796-0a7a-45bc-98d0-9261dcc5ce45@24fe244f-890e-46ef-be2f-a5202976b7a5
   - 15 мамыр сағат 11.00 
   Тақырып: «Открытый доступ: почему все издательства переходят на него?». Бұл вебинарда ашық қолжетімділік туралы мәселе талданады. Неліктен ғалымдар көпшілікке жариялауды таңдайды және бұл қандай артықшылықтар береді.
   Тіркелу сілтемесі: https://events.teams.microsoft.com/event/125f667f-f503-4686-acd7-34ff6999202d@24fe244f-890e-46ef-be2f-a5202976b7a5
 - 15 мамыр сағат 15.00
   Тақырып: «Рецензирование статей и этика». Бұл вебинарда мақалаларды редакцияға қабылдау сатысында рецензиялау процесі және ғылыми этика мәселелері талданады.
   Тіркелу сілтемесі: https://events.teams.microsoft.com/event/815bc64d-6039-42dd-900e-a40149901136@24fe244f-890e-46ef-be2f-a5202976b7a5
   - 17 мамыр сағат 11.00
   Тақырып: «
Введение в Wiley Online Library». На данном вебинаре будет представлена платформа Wiley Online Library, будут показаны основы поиска и скачивания информации, полнотекстовых журналов и статей.
   Тіркелу сілтемесі: https://events.teams.microsoft.com/event/bab62dc2-eda6-4317-9be5-9eec897ba9ca@24fe244f-890e-46ef-be2f-a5202976b7a5 

  - 17 мамыр сағат 15.00
   Тақырып: «
Разбор оригинальной статьи (на примере из WOL)». Бұл вебинарда Wiley Online Library платформасы ұсынылады, ақпаратты, толық мәтінді журналдар мен мақалаларды іздеу және жүктеу негіздері көрсетіледі.
   Тіркелу сілтемесі: https://events.teams.microsoft.com/event/1203ac2f-5ab2-4ed5-8527-d0a106c8701f@24fe244f-890e-46ef-be2f-a5202976b7a5