Халықаралық деректер қорларына қолжетімділік немесе интернет кеңістікте
ғылыми ақпаратты қалай табуға болады.
1. Springerlink.
2. Elsevier (Elsevier баспасының контенті Sciencedirect платформасында қолжетімді).
2. Scopus.
3. Oxford әлемдік баспа үйінің бірден үш Academic Journals (Oxfrod Academic
Journals, Oxford Scholarship Online, Oxford Medicine Online).
4. IPR books (базамен жұмыс істеу нұсқаулары бар кітапша).
5. Polpred.com.
6. КЭЖ Лань.
7. Эпиграф.
Тестілік қолжетімділік бұл деректер қорларының материалдары шектеулі
мерзімге тегін беріледі. Көбінесе қолжетімділік шектеулі коллекцияларға
ұсынылады. Тестілік қолжетімділіктегі деректер қорларының тізімі үнемі өзгеріп
отырады.